Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Февруари 2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗА 2024 г.  ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Е ИЗНЕСЕН НА ТАБЛОТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНАТА.

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ОБЯВЕНИЯ СПИСЪК МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ В 14 - ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБЯВЯВАНЕТО.

     

                                                                          

КМЕТ НА ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ:   ………..…………….                                                                                                                             

                             /ЕРОЛ   МЮМЮН/

 


 Прочитания: 203 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign