Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Февруари 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК

 

НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ В ГРУПА И ПОДГРУПА -

41 семейства за 2024 година

 

За всяко лице са издадени:

Номер по ред

Име, Презиме, Фамилия

Група, подгрупа

Брой  членове на семейството

Номер в картотека

 


 по ред

Име, презиме, фамилия

 

Група, подгрупа

 

Брой членове

 

№ в

кар.

 

1

2

3

4

5

 1.  

РАИФ МАХМУД

4.4

2

3813

 1.  

ЯЛДЪС ЮСУФ

4.4

2

4035

 1.  

РОСИЦА  МИХАЙЛОВА

6.5

1

4126

 1.  

АНКА  ФИДАНОВА

6.5

1

4127

 1.  

ЮРКЮШ АХМЕД

5.3

1+3

4151

 1.  

СЕВИНЧ МУСТАФА

6.4

1

4254

 1.  

НИГЯР МУСТАФА

6.3

1

4272

 1.  

ХАЗЕЛ АЛИОСМАН

5.3

1+2

4307

 1.  

ПЕДРИЕ ЮСЕИН

3.4

2+1

4311

 1.  

КРАСИМИР КИРИЛОВ        

6.4

1

4330

 1.  

АНТОНИЯ МИТЕВА

5.3

1+1

4332

 1.  

ЙЪЛДЪЗ ХАСАН

2.2

2+3

4334

 1.  

АЙШЕГЮЛ  ЮСЕИН

6.4

1

4336

 1.  

НЕДРЕТ КЯМИЛ                  

6.4

1

4337

 1.  

АТЧЕ СТЕФАНОВА

3.2

2+2

4341

 1.  

ЙОЗЛЕМ МУСТАФА

5.3

1+1

4342

 1.  

ЕМИЛИЯ БУРДЕВА

6.4

1

4343

 1.  

ХАБИБЕ ДЖЕЛИЛ

6.4

1

4345

 1.  

КРИСТИЯНА ЙОРДАНОВА

3.2

2+1

4347

 1.  

ФЕЙЗИ КАРАГЬОЗ

6.3

1

4348

 1.  

НЕШО ЕМИЛОВ     

6.4

1

4349

 1.  

КАЛОЯН ЧАКЪРОВ

6.3

1

4351

 1.  

ВЕРА МИНЧЕВА

2.2

2+3

4355

 1.  

СЕВАЛ ЮСЕИН

6.5

1

4358

 1.  

НАЛЯН ТАХИР

6.4

1

4361

 1.  

ЕРТАЖ  ФЕЙЗИ

6.4

1

4362

 1.  

ФАТМЕ  ИЛЯЗОВА

6.5

1

4365

 1.  

ФЕРИДЕ МЕХМЕД

6.4

1

4368

 1.  

МЮМЮНЕ ИСМАЙЛ

5.3

1+1

4373

 1.  

ГЕОРГИ  ШЕРЕМЕТЕВ

6.3

1

4374

 1.  

ФАТМЕ  РУФАТ

6.3

1

4375

 1.  

СЕВДЖАН ДЖАФЕР

3.2

2+1

4376

 1.  

ТАСИМ  КОЛЕВ

6.3

1

4377

 1.  

ИВЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА

5.2

1+1

4379

 1.  

ХАЛИМ  ЗАБИТ

6.5

1

4380

 1.  

МЮШРЯ АЛИ

5.3

1+1

4381

 1.  

ЕРСУН ФЕРХАД

6.3

1

4382

 1.  

ХИЛМИ МУСТАФА

6.4

1

4383

 1.  

МАРЕМ ОСМАН

6.3

1

4385

 1.  

ЙОЗЛЕМ ШАКИР

5.3

1+1

4387

 1.  

ДИМИТЪР ПЕТКОВ

1.3

1

4388

 

СПИСЪК

НА ЛИЦАТА С ОТКАЗ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КАРТОТЕКА 2024 г.

 


 по ред

Име, фамилия

 

Чл.15, ал.1

чл.8 ,ал.1  от НУРПУРОЖ

 

Брой членове

 

№ в

кар.

 

1

2

3

4

5

 1.  

БИРХАН МЕХМЕД

Чл.15, ал.1

2+2

4265

 1.  

СЕИД РАМАДАН

Чл.15, ал.1

1

4284

 1.  

ДИЛЕК МИТЕВА

Чл.15, ал.1

1

4304

 1.  

ИСМАИЛ ИСМАИЛ

Чл.15, ал.1

1

4319

 1.  

БИРХАН АХМЕД

Чл.15, ал.1

1

4333

 1.  

ЗИНЕБ ИСМАИЛ

Чл.15, ал.1

2+2

4340

 1.  

ТОДОР ТОДОРОВ

Чл.15, ал.1

1

4344

 1.  

ЗЮМБЮЛ  ХАСАН

Чл.15, ал.1

2+1

4346

 1.  

ИВАЙЛО ИВАНОВ

Чл.15, ал.1

1

4350

 1.  

СЕВГИ ХАСАН    

Чл.15, ал.1

1

4352

 1.  

НИНА АНГЕЛОВА

Чл.15, ал.1

1+3

4357

 1.  

ИСМАИЛ ХАЛИЛ

чл.8 ал.1 т.2

2

4360

 1.  

АЛПЕР  АЛИ

чл.8 ал.1 т.7

1

4363

 1.  

НЕВЕН  МИНЧЕВ

чл.8 ал.1 т.2

1

4364

 1.  

ВЕСЕЛИН  КУЗЕВ

чл.8 ал.1 т.7

1

4366

 1.  

СТЕФАН  МИТКОВ

чл.8 ал.1 т.6

2

4367

 1.  

БАХНЕР  СЪБЕВ

Чл.8 ал.1 т.2

2+2

4369

 1.  

НЕСРИН  САЛИФ

Чл.8 ал.1 т.2

2+2

4370

 1.  

АХМЕД  АХМЕД

чл.8, ал.1, т.2

1

4371

 1.  

ДОНКА МАНОЛОВА

чл.8, ал.1,т.2 и т.6

1+1

4372

 1.  

НАРИН  БЕКИР

Чл.8 ал.1 т.2

1

4378

 1.  

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА

Чл.8 ал.1 т.10

1+3

4384

 1.  

АНЕЛИЯ  ИЛИЕВА

Чл.8 ал.1 т.10

1

4386

 

 

К О М И С И Я: 

 

1.Б.Б

2.С.Б                  

3.Г.М                                                    

4.Р.Б

5.Б.Х

6.Б.З

7.Н.С

8.Н.С

9.А.Х

10.Н.Ш

11.Б.М

 

 


 Прочитания: 283 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign