Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 20 Февруари 2024

СПИСЪК

 

На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал  за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“ за длъжността – немедицински специалисти – домашни помощници по проект „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“, финансиран по  административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома»  с Министерството на труда и социалната политика.

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №   30 от 09.01.2024 г.на Кмета на Община Кърджали, реши:

 

    Допуска до етап – събеседване следните кандидати за длъжността – немедицински специалисти – домашни помощници

 

       Кандидати за немедицински специалисти – домашни помощници

 1. Севинч Юмер Мехмед
 2. Гюлнар Ниязи Сюлеман
 3. Съдика Мюмюн Осман
 4. Спаска Стефанова Димитрова
 5. Реджеб Реджеб Нуман
 6. Гюлнар Мюмюнова  Мустафова
 7. Калбие  Муса Тахир
 8. Назиф Мехмед Назиф
 9. Гюлнар Мюмюн Халибрям
 10. Мехмед Мехмедемин  Мехмед
 11. Дияна Мирчева Емилова
 12. Али Исмет Али
 13. Бирол Реджеб Юсеин
 14. Кадрие Джафер Мустафа
 15. Гюлджан Мехмед Ахмед
 16. Атлан Аврикан Ариф
 17. Пенка Костова Неколова
 18. Неша Стефанова Ангелова
 19. Джеврие Мехмед Джафер
 20. Мариана Краева Христова
 21. Анифе Мехмедали Осман
 22. Ресмие  Шевки  Хасан
 23. Фердие Емин Хасан
 24. Фериде  Салим  Джантюрк

 

Допуска  до етап – събеседване   всички  кандидати  за немедицински специалист – домашени помощници. 

Допуснатите   кандидати  трябва да се явят на  интервю на  21.02.2024 г.  от  9.00 ч. в стая 608, в сградата на Общинска администрация.

Резултатите от интервюто  ще бъдат обявени на официалния сайт на община Кърджали на  21.02.2024   г.

 

Председател на

Конкурсната комисия: ………П/……….

                                          /Ш.Сюлейман/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 117 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign