Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 21 Февруари 2024

ОКОНЧАТЕЛЕН    ПРОТОКОЛ

 

        За  резултатите  от проведен конкурс  за   персонал  за предоставяне  на услугата „Грижа в дома“  за  длъжността  -  НЕМЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ   – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ  по проект  „Грижа в  дома в  Община  Кърджали“,  финансиран по  административен договор BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура   №  BG05SFPR002-2.001  «Грижа в  дома»  с Министерството на труда и социалната  политика.

  

   След проведеното интервю на 21.02.2024 г.  от Конкурсната комисия, назначена със Заповед   №  30 от 09.01.2024 г. на Кмета на Община Кърджали, класирането е следното: 

 

1

2

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ОДОБРЕНИ/ НЕОДОБРЕНИ/ РЕЗЕРВИ

 

ЗАБЕЛЕЖКА

 

 

    ОДОБРЕНИ

 

1

Мариана Краева Христова

 

 

2

Пенка Костова Николова

 

 

3

Съдика Мюмюн Осман

 

 

4

Реджеб Реджеб Нуман

 

 

5

Бирол Реджеб Юсеин

 

 

6

Кадрие Джафер Мустафа

 

 

7

Атлан Аврикан Ариф

 

 

8

Спаска Стефанова Димитрова

 

 

9

Али Исмет Али

 

 

10

Неша Стефанова Ангелова

 

 

11

Джеврие Мехмед Джафер

 

 

12

Диана Милчева Емилова

 

 

13

Назиф Мехмед Назиф

 

 

14

Анифе Мехмедали Осман

 

 

15

Фердие Емин Хасан

 

 

16

Ресмие Шефки Хасан

 

 

17

Мехмед Мехмедемин Мехмед

 

 

18

Гюлнар Мюмюнова Мустафаова

 

 

19

Гюлнар Мюмюн Халибрям

 

 

20

Фериде Салим Джантюрк

 

 

21

Калбие Муса Тахир

 

 

22

Гюлджан Мехмед Ахмет

 

 

 

 

 

     НЕОДОБРЕНИ

 

23

Севинч Юмер Мехмед

 

 

24

Гюлнар Ниязи Сюлейман

 

 

  

   Одобрените   кандидати за  предоставяне  на   услугата „Грижа в дома“  -  немедицински  специалисти -  домашни  помощници ще бъдат поканени за подписване  на  договори   за услуга.

 

 

                                                                                      Председател на

                                                                                Конкурсната комисия: ……П/………….

                                                                                                                          /Ш.Сюлейман/

 

     Дата: 21.02.2024 г.                                                     


 Прочитания: 218 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign