Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 19 Август 2011

Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 760 от 18.08.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот №40909.7.15 по кадастралната карта на гр.Кърджали,община Кърджали.


 Прочитания: 998 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign