Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

Заявления за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води


  04 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Акдере, с цел заустване на смесен поток битово-фекални, производствени температурно замърсени и производствени отпадъчни води след ЛПСОВ, производствени отпадъчни води след ХПСОВ и дъждовни отпадъчни води след КМУ в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект "Фабрика за
Прочетете повече

  15 Ноември 2022
Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- Дере, поречие на р. Арда, за заустване на смесен поток пречистени технологични отпадъчни води от промивка на бързите филтри изпускане на радиалните утаители след пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води без осигурено пречистване в повърхностни води за проектиране на обект:
Прочетете повече

  26 Февруари 2021
Разрешително № 03440023/17.02.2021 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води за обект: яз."Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Кърджали.
Прочетете повече

  15 Юли 2015
Разрешително № 33740178/03.07.2015 г., за ползване на воден обект- дере, приток на р. Върбица, поречие- р. Арда, за заустване на пречистени отпадъчни води за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВИБР- Пловдив
Прочетете повече

  14 Март 2014
Съобщение за публично обявяване на постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир Кърджали, с цел плаващо съоръжение.
Прочетете повече

  10 Февруари 2014
съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект-дере, приток на р. Върбица, поречие-р. Арда, с цел заустване на отпадъчни води за проектиране на обект: „Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали”.
Прочетете повече

  09 Септември 2013
Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително № 33740100/17.11.2011г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, ляв приток на яз.Кърджали за проектиране на обект "Хотелски комплекс и вилно селище, с.Пеньово, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2013
СЪОБЩЕНИЕ за открита процедура за изменение на издадено от Директора на БДУВИБР - Пловдив разрешително № 33720002/04.04.2007г. на "ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали за обект в експлоатация: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", с.Пепелище, община Кърджали.
Прочетете повече

  07 Юни 2012
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект- дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: "Кланица за преживни животни, с. Мост, община Кърджали"
Прочетете повече

  21 Юли 2009
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, обект - Производствена база - Бетонови възли "Устра-Бетон", цел: заустване на производствени отпадъчни води; воден обект: Душумедере; място на заутване - Душемедере, на около 300 м. от вливането му в р. Върбица; землище - гр. Кърджали, Промишлена зона "Летище"; ЕКАТТЕ 40909
Прочетете повече

  09 Март 2009
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовир Студен кладенец, с цел на ползването - заустване на отпадъчни води на съществуващ обект фабрика "Бентонит"
Прочетете повече

  27 Октомври 2008
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект - дере към язовир "Студен кладенец", ЕКАТТЕ 83315, в землището на с.Широко поле, община Кърджали. Целта на заявеното ползване е заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ-2 , с.Широко поле.
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Гюнек дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Стремци, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Перперек, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Хазнебурун дере, приток на р.Перперек, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Мост, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, приток на река Върбица, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Глухар, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – Дере, приток на р.Кьош дере и Дере, приток на язовир Кърджали, с цел заустване на отпадъчни води на обект: "Канализация на с.Бойно, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере към язовир Студен кладенец, с цел заустване на отпадъчни води на обект:"Канализация на с.Широко поле, община Кърджали"
Прочетете повече

  15 Февруари 2008
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в язовир Студен кладенец, от дейността на "Обогатителна фабрика" на "Горубсо - Кърджали" АД
Прочетете повече

  28 Февруари 2007
Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – дере, с цел заустване на отпадъчни води от обект: „Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили”, с.Пепелище, община Кърджали.
Прочетете повече

  24 Ноември 2006
Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир "Студен кладенец" с цел заустване на отпадъчни води от обект:"Фабрика за бентонит"
Прочетете повече

  • 1


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign