Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
 23 Юли 2013

Решение № РР - 1742/ 08.07.2013г. за изменение на разрешително № 33720002/04.04.2007г., продължено с решение № РР - 1097/19.01.2011г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект - дере, вливащо се в р.Бяла вода, поречие на р.Арда, за експлоатация на съществуващ обект: "Фабрика за каучукови изделия за леки автомобили", находяща се в с.Пепелище, община Кърджали на "ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ" АД, гр.Кърджали


 Прочитания: 384 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти