Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 25 Юли 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Шелтъ" АД, гр.София за реализирането на обект: "Разделяне на търговски обект с идентификатор 40909.110.23.2.10 на две части и обединяване и смяна на предназначението на едната част към друг търговски обект с идентификатор 40909.110.230.2.12 в УПИ V от кв.77 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали."


 Прочитания: 534 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign