Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 13 Август 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "НИС Петрол" ЕООД, гр.София за реализирането на обект: "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в УПИ ХІІІ – 78, 77 кв.95 по плана на кв.Веселчане , поземлен имот с идентификатор 40909.124.287, гр.Кърджали."


 Прочитания: 711 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign