Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 20 Август 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Българска телекомуникационна компания" АД, гр.София за реализирането на обект: "Експлоатиране на изградена приемо-предавателна станция /ППС/ PD2712 за осъществяване на електронно-съобщителни услуги в поземлен имот № 013021, ЕКАТТЕ 11243, находящо се в землището на с.Висока поляна, община Кърджали"


 Прочитания: 772 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign