Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 26 Август 2013

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Адем Ерджеб Ерджеб, с.Енчец, община Кърджали за реализирането на обект: "Уведомяваме Ви, че в Община Кърджали е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ОС-ИП-36/22.08.2013г., от Адем Ерджеб Ерджеб, с.Енчец, община Кърджали, за реализиране на обект: „Промяна предназначението на земеделска земя, имот № 000180, в землището на с.Енчец, ЕКАТТЕ 27512, община Кърджали, с цел разделяне на имота на 6 части и застрояването му с индивидуални жилищни сгради”


 Прочитания: 648 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign