Панорамен изглед на Кърджали


Начало Заявления за издаване на Разрешително за водоползване
 03 Септември 2013

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на обект: "ЗАВОД ЗА БЕНТОНИТ", в имот с идентификатор 40909.23.91, в землището на гр.Кърджали, цел на заявеното водовземане: за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.


 Прочитания: 835 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign