Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 05 Септември 2013

ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др. отпадъци". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505


 Прочитания: 541 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign