Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 04 Октомври 2013

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение „Теклас България” АД, гр.Кърджали, Индустриална зона „ЮГ” за реализиране на обект: 1. Пристройка към склад на фабрика за каучукови изделия – Корпус 2, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; 2. Фабрика за каучукови изделия – Корпус3, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали; 3. Цех за обработка на каучук към Фабрика за каучукови изделия – Корпус 3, в УПИ ХХХІІІ, кв.22 по плана на с. Пепелище, община Кърджали;


 Прочитания: 184 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали