Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 30 Октомври 2013

Уведомление за инвестиционно предложение от Фикри Хасан Ахмед, с. Бялка, общ. Кърджали, обл. Кърджали и Мехмед Ахмед Узун, с. Бял Извор, ул. „Първа” 721, общ. Ардино, обл. Кърджали за реализиране на обект: „Смяна предназначение на поземлен имот с начин на трайно ползване – НИВА-в урегулиран поземлен имот, с начин на ползване „За жилищно строителство”, в поземлен имот № 000136, ЕКАТТЕ 56928, находящо се в землището на с. Повет, община Кърджали".


 Прочитания: 539 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign