Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 14 Юли 2014

Уведомление за инвестиционно намерение на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС), гр.София, ул.”Уилям Гладстон” №67 за реализирането на обект: „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита".


 Прочитания: 631 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign