Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 17 Юли 2014

Уведомление за инвестиционно намерение на „П.Р.ПРОДАКШЪН-Н”ООД гр.София за реализирането на обект:Промяна на предназначението на сграда с идентификатор 40909.126.34.1- склад ,включваща имоти с идентификатори 40909.126.34.1.1; 40909.126.34.1.2; 40909.126.34.1.3; 40909.126.34.1.4; 40909.126.34.1.5; 40909.126.34.1.6; 40909.126.34.1.7, находящи се в приземния етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.8; 40909.126.34.1.9; 40909.126.34.1.10; 40909.126.34.1.11, находящи се на първия етаж и имоти с идентификатори 40909.126.34.1.12; 40909.126.34.1.13; 40909.126.34.1.14; 40909.126.34.1.15; 40909.126.34.1.16; 40909.126.34.1.17 и 40909.126.34.1.18 ,находящи се на частично второ ниво , в шивашки цех в ПИ 40909.126.34 по КК на гр.Кърджали”


 Прочитания: 599 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign