Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 30 Октомври 2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Есетра" ЕООД "Разширяване на производствената площ на садкова база с. Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 98 за отглеждане на есетрови риби, разположено в акваторията на язовир "Кърджали", с обща площ 15000 квадратни метра на югоизточния бряг под село Брош, ЕКАТТЕ 06567, общ. Кърджали, област Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 553 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign