Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 21 Ноември 2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Картър"ООД-гр. Кърджали за изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в яз. "Студен Кладенец", разположена в землището на с. Гняздово, кметство Калоянци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.разположе


 Прочитания: 381 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign