Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 05 Февруари 2015

Уведомление за инвестиционно намерение на на Ангел Вълчев Ангелов гр.Кърджали, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, №2 за реализирането на обект: „Подробен устройствен план – план за застрояване в новообразуван имот № 344, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти землище Прилепци, общ. Кърджали с цел да урегулира и да се узакони съществуващата жилищна сграда.”


 Прочитания: 557 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign