Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 09 Март 2015

Уведомление за инвестиционно намерение на Руска Младенова Къркеланова и Йосиф Младенов Онбашиев, гр Кърджали, ул. „Трапезица” № 3, за реализирането на обект: „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на жилищна сграда в новообразуван поземлен имот №845, кадастрален район 501, по плана на новообразуваните имоти в землище на с. Петлино, ЗЗП27».


 Прочитания: 642 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign