Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 09 Март 2015

Уведомление за инвестиционно намерение на Славей Събев Георгиев гр. Кърджали, ул. „Трапезица”, № 13 за реализирането на обект: "Промяна на предназначението на земя за строителство на сграда със смесено предназначение в новообразуван поземлен имот № 1699, кадастрален район 27, по плана на новообразуваните имоти в землище на гр. Кърджали".


 Прочитания: 556 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign