Панорамен изглед на Кърджали


Начало Разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води
 10 Февруари 2015

Разрешително № 33710100/19.01.2015 г., за ползване на воден обект - дере, поречие - р. Марица, за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект"Жилищни сгради за сезонно ползване, с. Главатарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", издадено от Директора на БДУВ ИБР - Пловдив, с възложител "СТЕЛМ" ЕООД.


 Прочитания: 491 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign