Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 27 Март 2015

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Семра Хабил и Михриджан Софта-Мехмед за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, автомивка, пункт за продажба на дърва, изграждане на пункт за изкупуване на черни и цветни метали в поземлени имоти с идентификатор № 40909.22.83, № 40909.22.66, № 40909.22.65, по кадастралната карта на гр. Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 521 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign