Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 06 Април 2015

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Милен Капанджиев за реализиране на обект: "Офис, магазин и склад за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 40909.21.301 по Кадастрална карта на гр. Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 503 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign