Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 14 Юли 2015

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Есетра Комерс" ЕООД за: "Изменение на разрешително №02460051/15.01.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Кърджали" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 578 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign