Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 27 Октомври 2015

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Елванлар-България" ООД, гр. Момчилград за реализирането на обект: "Реконструкция и преустройство на промишлени сгради с идентификатор 40909.126.141.2 и 40909.126.141.3 и пристройка към тях за цех за производство на пластмасови детайли в поземлен имот с идентификатор 40909.126.141 по КК на гр. Кърджали.


 Прочитания: 648 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign