Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 20 Ноември 2015

На основание чл. 149 ал.6 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 215/28.10.2015 г., приложение към което е решение по ОВОС на „Хармони 2012” ЕООД за обект: Модернизация и разширение на Цинков завод, гр. Кърджали, ПИ с идентификатор № 40909.23.92 – Нов пържилен цех и система за сярна киселина”. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 363 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign