Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 30 Май 2015

На основание чл. 149 ал.6 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 91/29.05.2015г., приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната реда на Недрет Юсеин Мюмюн за обект: "Кравеферма за свободно отглеждане и селекция на редки месни породи говеда с капацитет 100 крави и техни приплоди".Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 119 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Хотел Главатарски хан Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали