Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 28 Април 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Исмет Ферад Мурад, с.Енчец, за изграждане на 10 броя жилищни сгради в имоти с № 000238 и № 000240 в землището на с.Енчец, община Кърджали, област Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 540 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign