Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 04 Май 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "АРПЕЗОС - БУС" ООД, гр.Кърджали, за осигуряване на на 4840 кв.м. водна площ от язовир "Студен кладенец" за летателна площадка, разположена в близост до брега, в землището на с.Широко поле, общ. Кърджали. Летателната площадка ще обслужва самолет-хидроплан, собственост на възложителя и ще се използва за собствени нужди. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 645 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign