Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 13 Май 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД, гр.София за "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр.Кърджали. Производствен капацитет на депото - 654 020 куб.м., осигуряващ разделно депониране на съществуващите отпадъци на територията на промишлена площадка 524 020 куб.м. и допълнителен обем около 130 000 куб.м. за нуждите на бъдещата дейност на завода. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505."


 Прочитания: 541 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign