Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 19 Август 2016

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на"НИЛ-2013" ЕООД, гр. Кърджали за обект: "Център за разкомплектоване на автомобили в имот 40909.12.74 в землището на гр. Кърджали".Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505.


 Прочитания: 561 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign