Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 27 Май 2016

На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 77 от 26.05.2016г. на “Ве Ка Ес България”ЕООД За обект: “Газификация с пропан- бутан на котелно във фабрика за багрене, пране, сушене на конфекция с логистичен център в ПИ №40909.12.117 по КК на гр. Кърджали –част от комплексен проект за инвестиционне инициатива по чл.150 от ЗУТ въз основа на одобрен ПУП-ПЗ със заповед № 460 /26.05.2016 година на Кмета на Община Кърджали”. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 458 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign