Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 26 Октомври 2016

На основание чл. 137, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 166/25.10.2016 г. на Община Кърджали, приложение към което е Решение № ХА-43ПР/2010 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за обект: "Газоснабдяване на община Кърджали" подобект: " Газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали - етап 2016, ТТР 18С 2016".Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 438 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign