Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 18 Август 2017

На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 172/18. 08. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на Евдокия Василева Георгиева и Емил Тодоров Кръстев за обект:”Еднофамилна жилищна сграда в имот с номер 018224 в землището на с. Гняздово общ. Кърджали”. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 559 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign