Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 04 Октомври 2017

Решение № ХА-85 ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Създаване на трайно насаждение от сливи със система за капково напояване и ограда, закупуване на овощарска техника и ремонт на административно -битова сграда, в имот с №№ 014069, 010086, 010130, 010131, 010065 и 010055 в землището на с.Бяла поляна, община Кърджали", с възложител "Дрийм Гардънс" АД, с.Бяла поляна


 Прочитания: 356 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти