Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 14 Ноември 2017

На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №226 от 13.11.2017г., приложение към което е решение по ОВОС на “ДРИЙМ ГАРДЪНС” АД за обект: “ Предприятие за преработка на плодове в ПИ № 014069, землище с. Бяла Поляна, Община Кърджали. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.


 Прочитания: 551 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign