Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 05 Април 2018

Решение № ХА-12 ПР/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение:"Рибовъден обект "АСТАКУС" за интензивно отглеждане на езерен рак в Изравнител ПС "Прилепци - 1", разположен в имот № 753, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали"


 Прочитания: 429 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign