Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 13 Април 2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ" АД, гр.София за реализиране на обект:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV-173, кв.160, район Гарата, гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 687 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign