Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 17 Април 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Павлина Делчева Коева за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор №40909.27.1653 – новообразуван имот №1653, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти на местност, землище на гр.Кърджали”


 Прочитания: 593 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign