Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 19 Април 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в гр.Кърджали по договор за БФП №BG16RFOP001-3.002-0033-C01 в УПИ I, кв.30а, гр.Кърджали”


 Прочитания: 198 пъти


2018-2019 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Екскурзовод в Прага ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Детска градина Вяра надежда и любов Кърджали Детска градина Райна Княгиня Кърджали