Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 08 Май 2018

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "МЗ ИНВЕСТ" ООД за реализиране на обект: "Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212


 Прочитания: 654 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign