Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 16 Май 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Севилджан Салибрям Мехмед за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в Промишлена зона – Юг, поземлен имот с идентификатор 40909.12.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”


 Прочитания: 691 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign