Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 18 Май 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на поземлен имот УПИ XV-70 в кв. 10 по плана на с. Калинка, община Кърджали.


 Прочитания: 264 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign