Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 21 Юни 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Станислав Петров Луков за реализиране на обект: „Изготвяне на ПУП –ПЗ с цел застрояването му с жилищни сгради, в поземлен имот №15000.10.33, местност „Баалък” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Главатарци, община Кърджали”


 Прочитания: 697 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign