Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 21 Юни 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на Фатме Мехмед Аптикадир за реализиране на обект: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с автосервиз за компютърна диагностика, автомивка, пункт за смяна на гуми, офис и кафе, в поземлен имот с идентификатор 40909.27.449 по КК на гр.Кърджали”


 Прочитания: 709 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign