Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви
 25 Юни 2018

На основание чл.154 ал.2 т.5 и 6 от Закона за устройство на територията , Ви съобщаваме, че има издадена заповед №19/11.06.2018г., , приложение към което е решение по ОВОС на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ” АД за промяна на инвестиционното намерение – въвеждане на етапност в издаденото от Главния архитект на Община Кърджали, Разрешение за строеж № 88 от 02.06.2017 г. за обект: ”Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ ІV 173, кв.160, район Гарата, гр. Кърджали”


 Прочитания: 352 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign