Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 26 Юли 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на „МЕАЦА” ЕООД за реализиране на обект: „Изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот УПИ XXII в кв.157 по плана на гр.Кърджали, с цел изменение на застрояването и конкретизиране на отделните етажи, съобразявайки се със съседните сгради и предвиждане на средноетажно застрояване, отредено за обществено обслужване при спазване на действащите нормативни изисквания”


 Прочитания: 601 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign