Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения
 16 Август 2018

Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД, гр.София за реализиране на обект: "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех” с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали”, в поземлен имот № 40909.23.92, с площ 324.966 дка, в източна индустриална зона на гр.Кърджали”


 Прочитания: 908 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign